PAP och energipsykologi

PAP är en enkelt effektiv och transformerande metod inom energipsykologin

Alternativa behandlingar av kroppen

Kroppen kan stärkas genom ayurveda

Kroppen är nästintill oändligt komplex och sambanden mellan olika sjukdomar, vårt immunsystem, epidemiologi och de ämnen och metoder som används inom alternativmedicinen är ännu inte fullständigt utforskade. Skolmedicinen, den forskningsunderstödda läkekonst som bedrivs på våra sjukhus, privatkliniker och vårdcentraler, är extremt värdefull men kroppen kan även behandlas framgångsrikt på andra sätt. Idag kallar vi de behandlingar som vanliga doktorer inte är skolade i för alternativa. I den här texten kommer du att få läsa mer om vad för slags nytta sådana behandlingar kan göra för dig, oavsett om du är sjuk eller om du är intresserad av förebyggande och stärkande behandlingar.

Kroppen kan hjälpas genom akupunktur och massage

Kroppen påverkas av det mesta som händer den. Olika slags beröring och ämnen som den kommer i kontakt med samspelar med vårt inre och yttre. Detta har man varit medveten om i alla tider, och många av de alternativa behandlingar som är vanliga idag bygger på mycket lång tradition och är väl beprövade. I exempelvis Indien och Kina finns hela system av metoder och mediciner som vi i väst också använder oss av idag. Ayurveda och kinesiologi är de övergripande namnen på dessa metoder.

Vår västerländska läkekonst handlar om att hantera symptom och lösa omedelbara problem. Alternativ läkekonst handlar ofta mer om att förebygga och att lösa de bakomliggande problemen genom livsstilsförändringar. Alternativmedicinen ser också till hela individen och väger in många faktorer. Kroppen kan stärkas och behandlas utan syntetiska mediciner, genom olika former av beröring och naturliga ämnen. Detta är inte kontroversiellt idag utan beröringsbehandlingar som massage och akupunktur har letat sig in i skolmedicinen. Våra sjukhus är dock hårt belastade och om du vill prova om massage eller akupunktur kan hjälpa dig, bör du i regel boka tid hos en alternativ terapeut.

Exempel på alternativa metoder

Kroppen behöver en stor mängd mineraler, vitaminer, spårämnen och antioxidanter för att fungera optimalt och för att vi ska kunna få ett långt liv. Idag lever många på födoämnen som utarmats på sitt näringsinnehåll och inom exempelvis ayurveda finns en mängd preparat som tillför mycket av det vi annars aldrig får i oss. Inte ens om vi tar vitamin- och mineraltillskott. Inom ayurveda finns även djupa insikter om hur vi bedömer vad och hur mycket vi som individer behöver, därför kan en expert inom ämnet vara till stor hjälp.

Även psyket kan behandlas genom alternativa metoder. Energipsykologin som har rötter inom kinesiologin, erbjuder flera olika metoder som kan ge förbluffande resultat vid exempelvis fobier och depression. Det går inte att skilja kroppen helt och hållet från psyket. Mycket av det jobbiga som händer oss sätter sig så att säga i våra kroppar, och mycket tyder på att dessa stämningar kan förlösas genom olika avspänningstekniker och speciella typer av massage. Flera metoder som under lång tid visat sig vara effektiva rör sig från det alternativa in mot det fullt ut accepterade. Gestaltterapi är ett exempel på det.

Prova om alternativmedicin är bra för just dig

Kroppen avgör hur vi mår, vad vi klarar av att göra rent fysiskt och länge vi kommer att leva. Det borde vara självklart för alla att undersöka sin kropp och ge den så bra förutsättningar som möjligt. Inom skolmedicinen finns bara förutsättningar för att ta hand om sjuka och skadade. Den förbyggande vården får vi själva ta ansvar för och där är alternativmedicinen en mycket god resurs. Du kan få råd kring hur du bör leva för att må bra både fysiskt och psykiskt, och därmed hitta behandlingar som hjälper bättre än vanlig medicin.