PAP och energipsykologi

PAP är en enkelt effektiv och transformerande metod inom energipsykologin

Arbeta som kinesiolog

En kinesiolog är någon som arbetar med rörelse hos människor. Ofta är kinesiologi en diagnostisk metod som används inom kiropraktik, där man testar muskelstyrka för att hjälpa till med diagnos och terapival. Det är en metod som anser att muskelstyrka och rörelse på ett bra och tydligt sätt visar tecken på hur kroppen mår överlag. En kinesiolog skiljs från det vetenskapliga begreppet kinesiologi, då det handlar om alternativmedicin istället för vetenskapliga studier av rörelser hos människor och föremål. Alternativmedicinens variant kallas även tillämpad kinesiologi och anses ofta vara både missvisande och inte riktig medicin.

Kinesiolog som arbetar på en fot

Kinesiolog som yrke

Den första personen att använda sig av tillämpad kinesiologi och kalla sig kinesiolog var kiropraktorn George J. Goodhart, år 1964. Han började lära ut sina kunskaper till andra kiropraktorer och på 70-talet hade metoden spridit sig så pass att den började anses som mer seriös inom branschen. Trots att tillämpad kinesiologi utförs främst av kiropraktorer så används det också inom andra yrken som till exempel tandläkare, massageterapeuter och fysisk rehabilitering. Det är svårt att säga huruvida det fungerar eller inte, då flera vittnesmål som stödjer metoden kan ha upplevt placeboeffekt.
I regel behöver man studera i några år för att bli kinesiolog. Hur många år det gäller varierar från skola till skola. Det beror även på om man vill läsa vidare till en högre nivå eller inte. Men kinesiologer finns som sagt för det mesta inom kiropraktoryrket där metoden vävs in i kiropraktorns andra behandlingar och diagnostiska metoder. Även läkare, utöver terapeuter som förespråkar alternativmedicin, använder sig då och då av denna metod. Eftersom metoden inte har vetenskapliga belägg så används den i mycket mindre utsträckning än traditionell medicin.

En mångsidig metod

En kinesiolog anser att varje muskel har ett samband med någon annan del i kroppen och att man kan avgöra hur resten av kroppen mår utifrån hur en muskel beter sig och känns. På detta sätt kan man sedan behandla symtomet på ett riktigt och noggrant sätt. Kinesiologi används även för att hitta spår av mental och känslomässig stress. Det är vanligt att uppleva stress om kroppen inte riktigt är i balans, något som kan påverka en person både fysiskt och psykiskt.

Under en lång tid har det förekommit diskussioner bland läkare och forskare om huruvida kinesiologi är ett legitimt yrke eller inte. Vissa menar att ett besök hos en kinesiolog inte borde täckas av hälsoförsäkring eftersom det än så länge inte finns några definitiva forskningsresultat som kan bevisa att metoden faktiskt fungerar. Det man har att gå på är vittnesmål från patienter som säger att behandlingen har hjälpt dem. Det är dessvärre svårt att avgöra ett yrkes legitimitet baserat enbart på patienters uttalanden.

En omdiskuterad och populär metod

Kinesiologi är en diagnostisk metod som används inom kiropraktik, där man testar muskelstyrka för att ställa en diagnos. Tillämpad kinesiologi utförs främst av kiropraktorer men även av läkare i visa fall. Man har använt sig av metoden sedan 60-talet men det finns än idag inga vetenskapliga belägg för att den faktiskt fungerar. Trots det så säger sig många patienter blivit hjälpta av kinesiologi under årens lopp. Vissa hävdar att dessa patienter upplevt en så kallad placebo effekt. Oavsett vilket så är ett besök hos en kinesiolog är ett intressant alternativ till traditionell medicin.