PAP och energipsykologi

PAP är en enkelt effektiv och transformerande metod inom energipsykologin

Energipsykologi – Hur fungerar det?

Inom energipsykologi utgår man från att känslorna man känner innehar en stark påverkan på hur våra liv ser ut. Känner du dig tyngd av ett bekymmer och har en ihållande värk i ryggen eller i axlarna? Det finns en stor sannolikhet att dessa symptom, psykologiska och fysiska, hänger ihop. Professionella terapeuter inom energipsykologi hjälper dig att hitta dina mentala hinder som stress eller oro, vilket leder till anspänningar. När du behandlar dessa hinder kan värken i kroppen släppa. Att ta hand om sina känslor kan göra stor skillnad för livskvaliteten.

Energipsykologi kan lösa dina problem

Energipsykologi som teori

Du förtjänar att ha det liv du strävar efter. Det är grunden i energipsykologi, och det ständiga målet. Många människor lider idag av en konstant trötthet som inte går att sova bort. Det gör detsamma hur mycket man vilar eller skär ned på roliga aktiviteter, ändå känns ögonlocken tunga och kroppen långsam. Ett sådant tillstånd kan givetvis bero på många olika saker men inom denna typ av psykologi tror man att immunförsvaret och kroppens allmänna sammansättning främst beror på själen.
Om du tänker mycket på ett problem kan du få ont i huvudet, inte sant? Många som grubblar försjunker i sig själva och kan ibland ägna osunt mycket tid åt att försöka lösa en krånglig fråga. Inom energipsykologi försöker man vända på sitt fokus och istället rikta sig mot de positiva aspekterna av livet, mot lösningarna. En grubblande person kan fastna i tankar som gör att hen inte går ut eller orkar vara fysiskt aktiv. På så sätt påverkar tankarna och själen hur vår kropp mår.

Gör något åt det

Om du vänder dig till en terapeut inom energipsykologi kommer du först att få berätta vad som är ditt problem. Har du svårt att somna på kvällarna eller känner ständigt av din oroliga mage? Terapeuten kommer fortsätta med att fråga om hur din livssituation ser ut. Har du ett arbete som du trivs med och en familj som du känner samhörighet med? Med hjälp av svaren försöker terapeuten ringa in dig och din livssituation, vilket ibland brukar kallas för att göra en 360.
En 360 är en metafor för att man försöker se ett fenomen eller en situation från alla möjliga vinklar. Energipsykologi kan hjälpa dig att se dig själv och ditt liv ur ett helt nytt perspektiv. Kanske har du aldrig riktigt tänkt på att du mår dåligt varje söndag? Om du har ångest inför att gå till jobbet på måndagen kan det göra att du får problem med magen eller har svårt att somna på vardagskvällar. Allt i livet hänger ihop, menar energipsykologerna.

Rätt hjälp för dig

Har du vänt dig till alla möjliga olika medicinska instanser för att få hjälp med dina problem? Har läkarna inte hittat något fel på dina provsvar eller i sina undersökningar? Ta hjälp av energipsykologi och få ett nytt perspektiv på ditt problem. Tack vare att terapeuter inom området försöker förstå alla aspekter av ditt liv kan de göra en djupare tolkning av dig. Inom denna disciplin tror man att allt hänger ihop, därför har din mage med dina tankar att göra.